Televizijska talk-show voditeljica Barbara Karlić ispunjava ovu funkciju za projekt »JezikIgraJačenje/jezik IgraPjevanje«, koji namjerava djeci olakšati učenje jezika putem glazbe

Televizijska talk-show voditeljica Barbara Karlić je veleposlanica/ambasadorica za jezičnu potporu i jezičnu integraciju predškolske i školske djece. Barbara Karlić ispunjava ovu funkciju za projekt »JezikIgraJačenje/jezik IgraPjevanje«, koji namjerava djeci olakšati učenje jezika putem glazbe i koji je izdao četiri kompakt diska. Barbara Karlić se kao veleposlanica za jezičnu potporu i integraciju djece namjerava zalagati za višejezičnost.
Uz glumca Erwina Steinhauera, pjevačicu i glumicu i pjevačicu Marianne Mendt i ministra Sebastiana Kurza sada i Trajštofka Karlić djeluje kao veleposlanica za jezičnu potporu i integraciju.
(Hrvatske novine)