Osim nacionalnoga dodatka za likovnu kulturu i Svijet oko nas, prošle godine izrađeni su i čekaju tiskanje Priroda i društvo za treći i četvrti razred, Geografija za osmi razred, te Povijest za peti i šesti te sedmi i osmi razred

Nakon što je učenicima postao dostupan nacionalni dodatak Svijet oko nas za prvi i drugi razred, iz tiska je izišao i dodatak Perspektive, likovna kultura za peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole na hrvatskom jeziku. Njegova autorica je povjesničarka umjetnosti Ljubica Vuković-Dulić.
Na 36 stranica predstavljen je sadržaj nacionalnog dodatka za likovnu kulturu koji prati sadržajne elemente udžbenika na srpskom jeziku, sukladno propisanom programu nastave i učenja tzv. nacionalnim primjerima. Sadržaj nacionalnog dodatka podijeljen je na pet dijelova, od kojih prva četiri čine pojedini razredi, dok je peti dio posvećen životopisima umjetnika čiji su radovi zastupljeni u ovom izdanju. Vuković-Dulić kaže kako smisao nacionalnih dodataka postojećim udžbenicima jest da pruže učenicima mogućnost upoznavanja s primjerima iz vlastite kulturne baštine te da se i u ovom dodatku odabranim »nacionalnim« primjerima kroz pojedine razrede obrađuju određene teme kao što su: linija, oblik, prostor i vizualno sporazumijevanje.
Autorica navodi kako joj je jedan od težih zadataka bio napraviti ovu selekciju te da je u dodatku zastupljeno 17 autora te 33 djela koja su poslužila kao primjeri pri pojašnjavanju pojedinih tema. »Tu su primjeri od krune od slame, paške čipke, vučedolske golubice, djela hrvatskih slikara i kipara (Frano Šimunović, Ignjat Job, Julij Knifer) te onih s područja Vojvodine (Ana Bešlić, Bogumil Karlavaris, Stipan Kopilović i dr.)«, kaže Vuković Dulić.
Autorica pojašnjava kako odabir obrađenih područja nije bio proizvoljan već je određen programom nastave i učenja te da su u nacionalnome dodatku unijeti i još neki elementi tema koji nisu sadržani u postojećem udžbeniku.
Vuković-Dulić ističe kako je nacionalni dodatak svojevrsni doprinos nastavi na hrvatskom jeziku, kako iz aspekta osnovnog likovnog obrazovanja tako i iz aspekta opće kulture.
Osim nacionalnoga dodatka za likovnu kulturu i Svijet oko nas, prošle godine izrađeni su i čekaju tiskanje Priroda i društvo za treći i četvrti razred, Geografija za osmi razred, te Povijest za peti i šesti te sedmi i osmi razred.
(Hrvatska riječ)