Ugovor o pristupanju RH EU međunarodni je ugovor između država članica EU-a i Republike Hrvatske čije je sklapanje i stupanje na snagu pravna pretpostavka za ostvarivanje članstva u Europskoj uniji. U ovoj godini očekuje se pristanak Belgije, Danske, Nizozemske, UK i Slovenije

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji međunarodni je ugovor između država članica EU-a i Republike Hrvatske čije je sklapanje i stupanje na snagu pravna pretpostavka za ostvarivanje članstva u Europskoj uniji.
Ugovor je potpisan 9. prosinca 2011. u Bruxellesu, čime je Hrvatska postala država pristupnica. Prema odredbama Ugovora o pristupanju, kao datum njegovog stupanja na snagu utvrđen je 1. srpnja 2013. godine, pod uvjetom da ga Republika Hrvatska i sve države članice EU-a ratificiraju u skladu sa svojim ustavnim odredbama, a svoje isprave o ratifikaciji polože kod Vlade Talijanske Republike do 30. lipnja 2013.
Tijek ratifikacije Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji u nacionalnim parlamentima država članica EU-a:

Austrija
Nacionalno vijeće – 4. srpnja 2012.
Federalno vijeće – 6. srpnja 2012.
Belgija *
Senat
Zastupnički dom
Bugarska
Nacionalna skupština – 17. veljače 2012.
Cipar
Zastupnički dom – 3. svibnja 2012.
Češka
Senat -25. travnja 2012.
Zastupnički dom – 8. lipnja 2012.
Danska *
Danski parlament
Estonija
Estonski parlament – 12. rujna 2012.
Finska
Finski parlament -18. prosinca 2012.
Francuska
Senat – 15. siječnja 2013.
Nacionalna skupština – 17. siječnja 2013.
Grčka
Grčki parlament – 30. listopada 2012.
Irska
Zastupnički dom – 19. lipnja 2012.-
Senat – 26. lipnja 2012.
Italija
Senat – 28. veljače 2012.
Zastupnički dom – 15. veljače 2012.
Latvija
Sejma – 22. ožujka 2012.
Litva
Litavski parlament -26. travnja 2012.
Luksemburg
Zastupnički dom – 9. listopada 2012.
Mađarska
Nacionalna skupština – 13. veljače 2012.
Malta
Zastupnički dom – 5. ožujka 2012.
Nizozemska*
Senat
Zastupnički dom
Njemačka*
Donji dom
Gornji dom
Poljska
Senat – 4. listopada 2012.
Sejm- 14. rujna 2012.
Portugal
Skupština – 21. rujna 2012.
Rumunjska
Senat – 26. lipnja 2012.
Zastupnički dom – 26. lipnja 2012.
Slovačka
Nacionalno vijeće – 1.veljače 2012-
Slovenija*
Državni zbor
Državno vijeće
Španjolska
Kongres zastupnika – 11. listopada 2012.
Senat – 24. listopada 2012.
Švedska
Švedski parlament -7. studenoga 2012.
Ujedinjeno Kraljevstvo *
Dom lordova
Zastupnički dom
Hrvatska
Hrvatski sabor -9. ožujka 2012.
(Ured za međunarodne i europske poslove)