Na jubilej su tamburaši iz Vlahije u Bandol pozvali goste iz okolice, i to Skupčinu iz Vincjeta, Toč iz Čembe, Stalnost iz Čajte, ali i Top iz Pinkovca

Dva dana Tamburica Vlahija je slavila 30. obljetnicu utemeljenja. U Bandolu su kod crkve postavili šator u kome su petak, 5. lipnja organizirali zabavni program s Bruji, a u subotu folklorni program s nastupom svečara. Društvo je utemeljeno 1984. na inicijativu pokojnoga direktora Osnovne škole Bandol, Frica Martinkovića, tadašnjega župnika Franje Eisnera i u suradnji s Matom Klikovićem, tadašnjim tajnikom Hrvatskoga kulturnoga Prvi glazbeni voditelj grupe bio je Mate Kliković, a sada je to akademski tamburaš Ante Pletikosić iz Vulkaprodrštofa.
Ansambl ima 15 do 18 članova, starosti između 14 i 61 godina, angažiranih na očuvanje hrvatskoga jezika i hrvatske kulture. Tamburaška grupa na repertoaru ima narodne pjesme i hrvatske šlagere, a nastupa i koncertno i na sv. misama.
Na jubilej su tamburaši iz Vlahije u Bandol pozvali goste iz okolice, i to Skupčinu iz Vincjeta, Toč iz Čembe, Stalnost iz Čajte, ali i Top iz Pinkovca. U okviru proslave grupa je odlikovala svojega sadašnjega predsjednika Dominika Talliana, sadašnjega glazbenoga voditelja Antu Pletikosića i dugogodišnjega predsjednika i voditelja Julu Talliana. (Hrvatska redakcija ORF-a)

Fotogalerija