Hrvatska samouprava sela Katolja poziva na priredbu povodom Svete Kate, zaštitnice sela. Svečanu sv. misu na hrvatskom jeziku predvodi vlč. Ágoston Darnai a pjeva zbor August Šenoa. U folklornom programu nastupaju KUD Szalanta, grupa iz Birjana, Pjevački zbor August Šenoa. Na balu svira orkestar Poklade

Hrvatska samouprava sela Katolja poziva na priredbu povodom Svete Kate, zaštitnice sela. Program će biti održan u subotu, 26. studenoga s početkom u 15:00 sati. Ovaj se običaj održava već godinama, a sakralni dio programa ostvaruje se uz novčanu pomoć Pečuške biskupije.

Program:
15:00 sati: svečanu sv. misu na hrvatskom jeziku predvodi vlč. Ágoston Darnai. Pjeva zbor August Šenoa
17:00 sati: u folklornom programu nastupaju KUD Szalanta, grupa iz Birjana, Pjevački zbor August Šenoa
19:00 sati: večera za goste
21:00 sati: Bal, svira orkestar Poklade
(zornicanova.hu)