Znanstveni kolokvij bit će održan 26. veljače u prostorijama Zavoda, a uvodničar će biti dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik i izvanredni profesor s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar

XXVIII. znanstveni kolokvij u organizaciji Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na temu „Suvremena demografska slika Hrvata u Vojvodini“ bit će održan u srijedu, 26. veljače 2014. godine, s početkom u 11,00 sati u prostorijama Zavoda (Harambašićeva 14).
Uvodničar će biti dr. sc. Dražen Živić, znanstveni savjetnik i izvanredni profesor s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Vukovar.
Suvremena demografska slika vojvođanskih Hrvata bremenita je nepovoljnim i izrazito zabrinjavajućim procesima, odnosima i strukturama, koje nisu posljedica dugoročnog djelovanja samo „unutarnjih“ ili demografskih čimbenika, nego imaju i puno dublje i slojevitije „vanjske“, tj. društvene, političke i ekonomske odrednice. Hrvati u Vojvodini, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011., čine tek 2,4 % ukupnog vojvođanskog stanovništva, s jasnim trendom pada njihova udjela u razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata, što ukazuje na snažnu ukupnu depopulaciju, na negativne učinke parcijalnih depopulacijskih procesa (reprodukcijska, generacijska i prirodna depopulacija) te na sve intenzivniji, odnosno, izvjesniji „nestanak“ hrvatske populacije s toga područja. Među važnije „unutarnje“ ili demografske čimbenike pada broja i udjela hrvatskog stanovništva u Vojvodini treba istaknuti demografsko starenje kao opći ili globalni demografski proces, koji, doduše, niti na vojvođanskom prostoru nije isključivo ili jedino karakteristika samo hrvatske populacije, ali je kod Hrvata posebno intenzivan, naročito u posljednja dva međupopisna razdoblja, s – dugoročno gledano – vrlo lošim perspektivama. O svemu će biti više riječi u izlaganju.
Dr. sc. Dražen Živić (1968.), znanstveni savjetnik i izvanredni profesor. Uposlen je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, voditelj je njegovog Područnog centra u Vukovaru. Bavi se istraživanjima povezanima uz demografiju Hrvatske, demografiju malih područja, demografiju braka i obitelji, demografske posljedice rata te etnodemografiju. U dosadašnjoj znanstvenoj djelatnosti objavio je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima, domaćim znanstvenim časopisima te zbornicima radova i knjigama, kao i tri knjige u suautorstvu i jednu knjigu kao samostalan autor.
(ZKVH)