Zajednica Hrvata organizirala je večeru u gradskoj luci Guayaquil, povodom posjeta Nives Malenice, veleposlanice RH u Čileu, čija diplomatska funkcija obuhvaća Ekvador, Peru, Boliviju i Čile. Prisustvovalo je oko 200 osoba iz gradova Quito, Guayaquilu i Manta

Južnoamerička država s hrvatskom zajednicom je i Ekvador, gdje, vjeruje se, ima oko 5.000 ljudi hrvatskog podrijetla. Prošloga vikenda zajednica Hrvata organizirala je večeru u gradskoj luci Guayaquil, povodom posjeta Nives Malenice, veleposlanice RH u Čileu, čija diplomatska funkcija obuhvaća Ekvador, Peru, Boliviju i Čile. Prisustvovalo je oko 200 osoba iz gradova Quito, Guayaquilu i Manta. Prvi put su se u Ekvadoru okupili Hrvati i njihovi potomci.
Jamil Edward Ciurliza Andrade poslao je link na www.croatiaweek.com o susretu ekvadorskih Hrvata s veleposlanicom Republike Hrvatske u Čileu. Početkom lipnja ove godine Ciurliza se javio i viješću s prvog tečaja hrvatskoga jezika održanog u Ekvadoru.
(www.croatia.ch)

Doznajte više