Susretu u Budimpešti u okviru Croatiade se odazvalo pet družina iz pet dvojezičnih, hrvatsko-mađarskih škola

U okviru sustava natjecanja Croatiada koje za učenike dvojezičnih (hrvatsko/mađarskih) škola u Mađarskoj i učenike škola u kojima se odvija predmetna nastava hrvatskoga jezika i književnosti organizira Hrvatska državna samouprava 18. listopada u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže održana je smotra pod nazivom Susret dramskih, lutkarskih i literarnih družina.
Susretu se odazvalo pet družina iz pet dvojezičnih škola. Nazočne je uime domaćina pozdravio ravnatelj škole Gábor Győrvári a potom i referentica HDS-a Eva Muić.
Na Smotri su sudjelovale Hrvatska škola Miroslava Krleže s komadom Mire Gavrana: Neobična pljačka fašničkog vlaka (mentor: Zsuzsana Győrvári), Osnovna škola Martince s komadom Jednom davno, davno (mentor: Ljubica Kollár Vukovics), koljnofska Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića s komadom Vuk i sedam kozlića (mentor: Biserka Brindza), HOŠUD Santovo s komadom Primanje Isusa u obitelji (mentor: Eva Gorjanac Galić), Hrvatsko-mađarska narodnosna dvojezična Osnovna škola Petrovo Selo s komadom Betlehemske igre (mentor: Ana Škrapić Timar).
Djeci se ispred dvočlanog stručnog suda koji su činili profesori pečuške škole Eva Polgar i Zoltán Gátai s nekoliko riječi podstreka obratio profesor Gátai, a potom se svim sudionicima uime HDS-a obratila zamjenica predsjednika Angela Šokac Marković.
(Branka Pavić Blažetin / Hrvatski glasnik / MCC)