Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i novoosnovani Odjel za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva u suradnji s HMI organiziraju Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik koji će se održati potkraj godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Odjel za kulturu hrvatskoga jezika i novoosnovani Odjel za hrvatski kao ini jezik Hrvatskoga filološkoga društva u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika organiziraju Peti međunarodni znanstveni skup „Hrvatski kao drugi i strani jezik“(V. HIDIS) koji će se održati od 18. do 20. prosinca 2014. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
HIDIS se bavi poučavanjem i proučavanjem hrvatskoga onih koji ga uče kao neizvorni govornici te na jednome mjestu okuplja najrazličitije stručnjake koji se bave tim interdisciplinarnim područjem: teoretičare učenja i usvajanja jezika, lektore i nastavnike hrvatskoga kao stranoga i drugoga na hrvatskim i inozemnim obrazovnim ustanovama.
Prijaviti se možete i izravno na internetskim stranicama Hrvatskoga filološkoga društva

Ovako je bilo 2012.