I ove je jeseni, u okviru predmeta Jezik Hrvata u dijaspori na znanstvenom smjeru Odsjeka za kroatologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić organizirala je terensku nastavu

I ove je jeseni, u okviru predmeta Jezik Hrvata u dijaspori na znanstvenom smjeru Odsjeka za kroatologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić organizirala je terensku nastavu. Nastava se odvijala od 1. do 3. prosinca na području austrijskoga Gradišća i zapadne Mađarske. Zahvaljujući gostoprimstvu načelnika Vince Hergovića, odsjeli su u Plajgoru u zapadnoj Mađarskoj kao njegovi gosti. Prvoga su dana posjetili i nedaleki Hrvatski Židan.
Jutro drugoga dana bilo je rezervirano za glasovitu benediktinsku opatiju Pannonhalmu u sjeverozapadnoj Mađarskoj, u kojoj ima i značajnih hrvatskih tragova. Poslijepodne je u Cogrštofu u austrijskom Gradišću u okviru terenske nastave održan Okrugli stol o hrvatskoj književnici Ani Šoretić.
Pozdravnu riječ u ime organizatora Okrugloga stola održala je prof. Vulić, a zatim su slijedila četiri izlaganja. Studentica Dajana Taradi govorila je o igrokazima Ane Šoretić. Drugo izlaganje, koje je održao student Lucijan Borić, bilo je posvećeno Kazališnoj grupi Cogrštof koju je vodila Ana Šoretić. Treći referat o narodnoj književnosti u djelu Ane Šotretić održala je bivša studentica Hrvatskih studija Nina Turić. Posljednja je izlagala prof. Vulić o poemi Zamotana duša Ane Šoretić, a zatim je riječ preuzela književnica Ana Šoretić, koja je bila dirnuta što je u okviru terenske nastave organiziran okrugli stol o njezinu djelu.
Posljednji dan terenske nastave počeo je u Plajgoru nedjeljnom misom na gradišćanskohrvatskom idiomu, pa je na tom idiomu student Zvonimir Mikulić čitao poslanicu, a bivša studentica Nina Turić molitvu vjernika. Plajgorski župnik vlč. Štefan Dumović istinski se razveselio gostima iz Hrvatske. Slijedio je odlazak u grad Kiseg u zapadnoj Mađarskoj, gdje su sudionici terenske nastave također pratili tragove Mate Meršića Miloradića i Senjanina Nikole Jurišića, branitelja toga grada od Turaka. Nakon toga su posjetili Pinkovac u južnom Gradišću u Austriji.
Prvo odredište bio je Panonski institut, gdje je predstojnik te ustanove dr. Robert Hajszan održao kratko izlaganje o nakladničkoj djelatnosti Instituta te studentima i za Knjižnicu Hrvatskih studija darovao različite publikacije.

Terenska nastava završila je posjetom pinkovačkoj obitelji Schwarz-Jandrišić, koja izvrsno čuva izvorni govor, različit od ostalih govora u polutisućljetnoj dijaspori. Terenska nastava ujedno je i dio projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori, koji je na Hrvatskim studijima pokrenut 28. rujna 2017.
(www.facebook.com/Hrvatskiglasnik</a>) <br /><br />”