Obljetnica se proslavila simpozijem u Art kinu Croatia u Rijeci, uz izložbu novina i fotografija. Organizatori simpozija bili su Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Riječka nadbiskupija i riječki ogranak Hrvatskog novinarskog društva, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture RH, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke

Stota obljetnica izlaženja prvoga broja Riječkih novina, dnevnog lista kojeg su izdavali kapucini u Rijeci, proslavila se simpozijem 11. prosinca u Art kinu Croatia u Rijeci uz izložbu novina i fotografija. Organizatori simpozija su bili Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda Bogdana Mandića, Riječka nadbiskupija i riječki ogranak Hrvatskog novinarskog društva, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture RH, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.
Na simpoziju su sudjelovali biskup Mile Bogović (Crkvene prilike i pokretanje Riječkih Novina), fra Bono Zvonimir Šagi (Fra Bernardin Škrivanić u službi provincijala), Juraj Lokmer (Biografije pokretača i urednika Riječkih Novina), Marko Medved (Izabrana pitanja crkvene povijesti u Rijeci 19. i 20. st.), Stanko Škrbec (Rijeka kao metropola hrvatskog novinstva i novinarstva 1912.-1915.), Borislav Ostojić (Usporedna analiza Riječkih Novina i Novog lista – 1912.), fra Mirko Mataušić (Crkva i mediji) i mons. Ivan Miklenić (Zašto danas nemamo katolički ni crkveni dnevni list?). U glazbenom programu sudjelovala je Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka.
U atriju kina postavljena je izložba Riječkih Novina i fotografija u suradnji s Muzejom Grada Rijeke i Sveučilišnom knjižnicom Rijeka.
(IKA)