Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu, hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier je zatražio korištenje EU fondova za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u domovinu

Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu, hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier je zatražio korištenje EU fondova za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u domovinu.
Govoreći o demografskim izazova Hrvatske i Europske unije Stier je naglasio kako se ne smije zanemariti potencijal iseljeništva te u tom kontekstu zatražio i konkretne mjere potpore.
Pri tom je dodao kako je prije sto godina stanovništvo današnje EU činilo je 15 posto svjetske populacije, danas čini samo 7 posto, a do 2050. predviđa se pad na 5 posto. Do 2060. udvostručit će se broj građana starijih od 65 godina, te će se znatno smanjiti broj mladih i radno sposobnih.
„Potrebna je hrabrija, odlučnija i učinkovitija pronatalitetna i pro-obiteljska politika za novi rast u Europi. U kraćem roku potrebna je i agilnija imigracijska politika koja neće nikoga diskriminirati, ali će prepoznati potencijale naših iseljeničkih zajednica i potomaka Europljana u prekooceanskim zemljama koji se žele useliti u EU“ rekao je Stier.
Stier je istaknuo ulogu hrvatskog iseljeništva u očuvanju i ostvarivanju slobodarskih ideala hrvatskog naroda. „Ovom prilikom apeliram na europske institucije, na države članice, da u skladu sa Lisabonskom strategijom koriste EU fondove za programe povratka naših iseljenika i njihovih potomaka koji bi bili željni vratiti se i pridonijeti gospodarskom rastu Hrvatske i Europe“, završio je Stier.

Intervenciju zastupnika Stiera možete pogledati slijedećem linku http://goo.gl/rQ9Hi3