Euhristijsko slavlje u New Yorku predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić kome je ovo bio prvi pastoralni pohod tamošnjim Hrvatima. U Clevelandu se blagdan slavio misom u crkvi Sv. Pavla i programom u Domu kardinala Stepinca, te misom 10. veljače.

Hrvatska župa svetih Ćirila i Metoda i sv. Rafaela u New Yorku svečano je 8. veljače proslavilo Stepinčevo. Euhristijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić. Misi je nazočila i gk RH Spomenka Cek sa suprugom i suradnicima. Nadbiskupu Barišiću ovo je bio prvi pastoralni pohod Hrvatima u New Yorku.
Blagdan blaženoga kardinala Alojzija Stepinca župna zajednica u Clevelandu proslavila je u nedjelju, 8. veljače misom u crkvi Sv. Pavla i programom u Domu kardinala Stepinca, te misom 10. veljače. Proslavu svake godine organizira župa sv. Pavla, Hrvatski nacionalni dom kardinala Alojzija Stepinca, Škola hrvatskog jezika Kardinal Alojzije Stepinac i Hrvatsko žensko društvo kardinal Alojzije Stepinac.
(IKA)