U Vidinu, gradu na sjeverozapadu zemlje i na granici s Rumunjskom i Srbijom, zaživjela je katolička misija koju čine dvije obitelji iz Splita, Domjanovići i Mustapići, i svećenik don Plamen Gecev

Prije nekoliko mjeseci u bugarskom gradu Vidinu, koji se nalazi na sjeverozapadu zemlje na granici s Rumunjskom i Srbijom, zaživjela je katolička misija koju čine dvije obitelji iz Splita i svećenik don Plamen Gecev. Njima će se uskoro pridružiti i dvije obitelji iz Italije, koji su odlučili ostaviti svoje matične zemlje kako bi došli bugarskom narodu navijestiti radosnu vijest evanđelja.
Vidin je grad koji ima bogatu povijest i nekada je u njemu živjelo oko 80.000 stanovnika. Danas ovaj grad ne pamti gore dane, napola je iseljen i u njemu živi 30 posto umirovljenika. Iako je Vidin lučki grad i važna prometna točka za prijelaz preko Dunava, ipak se nije uspio oporaviti nakon pada komunizma i zato je danas najsiromašniji grad u Europskoj uniji.
Prije dvije godine za vidinskog župnika imenovan je svećenik don Plamen Gecev iz Sofije koji ima 48 godina. Prije nego što je započeo studij teologije, završio je medicinu i specijalizirao psihijatriju, a 1999. godine osjetio je Božji poziv. Studij teologije završio je u švicarskom gradu Luganu u neokatekumenskom sjemeništu Redamptoris mater.
Mario Domjanović iz Splita sa suprugom i petero djece došao je u Vidin prije nešto vise od tri mjeseca. Dvoje djece pohađaju i osnovnu školu u Vidinu. Mario kaže da mu nije prvi put da je negdje u misiji, i za sada je u Bugarskoj jako zadovoljan. “Očekivao sam puno težu misiju jer je ova misija puno lakša od misija u kojima sam prije bio. Tu već postoji skupina ljudi koja nas je primila i pomogla. Zadovoljan sam kako su se djeca uklopila u školi. Za njih sam bio najviše zabrinut kako ce prihvatiti ovu misiju. Mislio sam da će biti u krizi. Sada vidim da nisu, i kada oni nisu u krizi, nisam ni ja. Supruga mi je također jako zadovoljna”, kazao je Mario.
Tomislav Mustapić iz Splita je u Vidin došao sa suprugom i 12-oro djece od kojih najstarije ima 17 godina, a najmlađe nešto vise od godinu dana. Doći u Bugarsku s toliko djece za većinu ljudi izgleda kao ludost, no Tomislav ne misli tako. U Bugarskoj ljudi imaju jedno ili najviše dvoje djece, tako da je Tomislav u toj zemlji pravo čudo.
Bugarska je ušla u Europsku uniju 2007. godine, i prema mišljenju većine njenih građana, nije se mnogo toga promijenilo nabolje. Ekonomska kriza, koja je zahvatila EU, a samim tim i Bugarsku i dalje je jako izražena. Mnogi projekti koji su bili namijenjeni za Bugarsku još prije šest godina, propali su. Tu su još uvijek prisutni problemi korupcije, nezaposlenosti, siromaštva i mafije.

Opširnije 

Priredio: Ivan Katavić

Doznajte više o hrvatskoj manjini u Bugarskoj