Hrvatski klub, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Zaklada Zornica i Pjevački zbor August Šenoa predstavljaju Šokačku granu iz Osijeka 5. travnja u Zavodu

Hrvatski klub, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Zaklada Zornica i Pjevački zbor August Šenoa pozivaju na predstavljanje Šokačke grane iz Osijeka u utorak, 5. travnja s početkom u 18.00 sati u prostoriji Zavoda (ul. Mátyás kir. br. 21.). Sudjeluju: predsjednik udruge Marko Josipović, počasna predsjednica Vera Erl i dopredsjednica Ana Muhar.
„Osobna karta šokačkih Hrvata ne samo da nije još temeljito izučena i napisana, nego su i povijesni izvori o tome obavijeni mnogim nepoznanicama, posebice u vezi s pitanjem pojavljivanja Šokaca na povijesnoj sceni. Jer, kao što nas ne mogu zadovoljiti uopćene konstatacije, poput onih da su Šokci «integralni dio hrvatstva, nastanjen prvobitno u Bosni» ili da je pojam Šokac «označavao prije svega narod koji se krsti šakom», na današnjem stupnju razvoja povijesne znanosti ne mogu se bezrezervno prihvatiti niti promišljanja šokačke populacije u kontekstu istrošene dogme o seobi Slavena, pri čemu se zanemaruje autohtona komponenta u etnogenezi Hrvata. Nedvojbeno je, međutim, da su se Šokci udomaćili prvo u Slavoniji a potom izvan nje (Srijem, Baranja, Banat).“ (Vladimir Rem)
(senoa.hu)