Subotičanka je prošle godine završila master studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje trenutačno pohađa i doktorski studij. Do sada je imala dvije samostalne izložbe u Subotici, a sudjelovala je i na skupnim izložbama u Hrvatskoj, Srbiji, SAD-u (New Yorku), Portugalu, Grčkoj, Italiji, Francuskoj i Makedoniji

U drugom broju internetskog magazina za vizualnu umjetnost Tinted, među desetero odabranih umjetnika, predstavljeno je i stvaralaštvo akademske slikarice Melinde Šefčić. Osim njezinih radova, u magazinu je publiciran i tekst u kojem autorica pojašnjava svoj rad i vlastitu umjetničku poetiku.
„Svojim radom želim pridonijeti novom aspektu razumijevanja snage umjetničke kreativnosti, jer vjerujem da umjetnost otkriva istinu prikazivanjem istine“, ističe se u tekstu.
Inače, magazin „Tinted“ je pokrenut nedavno i ima za cilj prezentaciju i afirmaciju mladih hrvatskih likovnih umjetnika. Prema njihovu sloganu, riječ je o magazinu kreiranom „iz ljubavi prema umjetnosti“, a tekstovi u njemu objavljuju se na engleskom jeziku.
Melinda Šefčić je rođena 1986. godine u Subotici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Prošle godine završila je master studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje trenutačno pohađa i doktorski studij. Do sada je imala dvije samostalne izložbe u Subotici, a sudjelovala je i na skupnim izložbama u Hrvatskoj, Srbiji, SAD (New Yorku), Portugalu, Grčkoj, Italiji, Francuskoj i Makedoniji. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. (ZKVH)