Koordinacijski odbor Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj sastao se u sjedištu iz Karaševa na svojoj prvoj ovogodišnjoj redovnoj sjednici. Koordinacijski odbor ZHR-a nije niti u prošloj godini odobrio proračun organizacije, nakon dva zasjedanja u ožujku, jednog krajem travnja i jednog kraja rujna 

Koordinacijski odbor Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj sastao se 8. veljače u sjedištu iz Karaševa na svojoj prvoj ovogodišnjoj redovnoj sjednici.
Glavne točke dnevnog reda odnosile su se na odobrenje računovodstvene bilance za prošlu godinu i odobrenje proračuna organizacije za godinu u tijeku. Unatoč tome, na sastanku se uopće nije o tome diskutiralo. Zastupnik Gera, inače član odbora, predložio je da se ove točke dnevnog reda podvrgnu raspravi i eventualnom odobrenju Izvanredne konferencije, koja bi mogla biti sazvana uskoro.
Koordinacijski odbor ZHR-a nije niti u prošloj godini odobrio proračun organizacije, nakon dva zasjedanja u ožujku, jednog krajem travnja i jednog kraja rujna.
Vrativši se sastancima KO, najčešći razlog većine odbornika za odbijanje odobrenja proračuna, osim nepostojećeg sukoba interesa i nedokazane zlouporabe položaja i ovlasti, je netransparentnost plaća zaposlenika organizacije.
Koordinacijski odbor ZHR -a se u principu svake godine sastaje u redovnim sjednicama jednom u svakom tromjesečju i još jednom ili dva puta prilikom izvanrednih sjednica. Tako je bilo i prošle godine kad su izvanredne sjednice bile sazvane u svrhu odobrenja proračuna organizacije. Aktualno ustrojstvo Koordinacijskog odbora bilo je izabrano prilikom VII. Zemaljske konferencije, 4. lipnja 2011.
Na kraju bi se još moglo dodati kako su sastanci Koordinacijskog odbora otvoreni za javnost i unatoč tome slabo posjećeni, jedino prisustvuju, uz zanemarive iznimke, zaposlenici ZHR-a, čija je prisutnost inače obvezna, i dr. Milja Vatav, predsjednik lokalne organizacije iz Klokotiča i bivši član odbora, čija je prisutnost inače neobavezna.
(www.zhr-ucr.ro)

Tekst: Ivan Dobra