Uz predani pedagoški i znanstveni rad Leskovar je bio više od pola stoljeća među ključnim figurama u hrvatskoj akademskoj zajednici Kalifornije. Uvršten je u knjižni niz Istaknuti hrvatski znanstvenici u Americi ur. Janka Heraka, kao i Leksikon hrvatskog iseljeništva i manjina

Dr. sc. Branko Leskovar, svjetski poznati elektrotehničar i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti preminuo je 19. siječnja u Kaliforniji (SAD) u Berkeleyu u 86. godini života.
Rodio se u Zagrebu 2. srpnja 1930. Diplomirao je 1954., a doktorirao 1963. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1954. do 1963. radio je u Institutu Ruđer Bošković, gdje je sa skupinom istraživača, postavio temelje razvoja i primjene suvremene elektronike i elektroničke instrumentacije u Hrvatskoj. Od 1963. do 1965. bio je izvanredni docent na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a od 1965. do kraja aktivne karijere (1994.) bio je istraživač na prestižnom Lawrence Berkeley Laboratory Kalifornijskog sveučilišta u Berkeleyju. Dopisni član HAZU u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti bio je od 1988. Glavna područja istraživanja dr. sc. Branka Leskovara bili su detektori zračenja za akceleratore visokih energija, sigurnost nuklearnih reaktora i razvoj spektroskopskih metoda.
Uvršten je u knjižni niz Hrvatske matice iseljenika i Hrvatsko američkog društva Istaknuti hrvatski znanstvenici u Americi urednika Janka Heraka, knjiga 1. Zagreb 1997, str. 78-91. O njegovom znanstvenom doprinosu napisane su pregledne natuknice u Hrvatskoj enciklopediji kao i Leksikonu hrvatskog iseljeništva i manjina.
Uz predani pedagoški i znanstveni rad Branko Leskovar bio je više od pola stoljeća među ključnim figurama u hrvatskoj akademskoj zajednici Kalifornije, počevši od sredine šezdesetih naovamo – doprinoseći afirmaciji hrvatskih kulturnih vrijednosti u multikulturnom mozaiku Amerike, zajedno sa suprugom Emom Jelic-Leskovar, uglednom slavisticom i sveučilišnom profesoricom u Berkeleyju.

Tekst: Marijan Lipovac