Znanstveni simpozij „Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha“ održava se u Hrvatskom centru u Beču

Hrvatski centar u Beču najavljuje početkom lipnja ove godine simpozij o hrvatskom pastoru Grguru Mekiniću prigodom 400. obljetnice njegove smrti. Mekinić je autor dviju pjesmarica na gradišćankohrvatskom jeziku.

Grgur Mekinić, ili Gregorius Pythiraeus, je kao protestantski svećenik došao koncem 16. stoljeća u današnje srednje Gradišće.

U Keresturu je 1609. dao tiskati pjesmaricu „Duševne pesne“/Duhovne pjesme na gradišćanskohrvatskom jeziku. Sadrži 160 crkvenih pjesama, koje je Mekinić prevodio iz latinskoga, njemačkoga i mađarskoga jezika.

Pjesmaricu je tiskao poznati putujući tiskar Imre Farkaš, koji je vjerojatno imao svoju tiskaru u dvorcu obitelji Nádasdy u Keresturu. Sadašnji vlasnik dvorca je poznati slikar Anton Lehmden. Pjesmarica je posvećena Mekinićevom meceni, hrvatskomu banu Nikoli Zrinskomu, pod čijom zaštitom su pastori djelovali.

U Keresturu je Grgur Mekinić dvije godine kasnije dao tiskati „Druge knjige duševnih pesan“ sa 141 pjesmom. Njegove pjesmarice tako postaju prve tiskane knjige na gradišćankohrvatskom jeziku na području današnjega Gradišća.

Slavist i istraživač Alojz Jembrih se stručno bavio Mekinićem, koji je umro 1617. u Keresturu. Jembrih je 1990. godine priredio reprint Mekinićeve pjesmarice.

U okviru simpozija u Hrvatskom centru će se ne samo sjetiti Grgura Mekinića, već i 70. rođendana Alojza Jembriha, slavista i stručnjaka za protestantsku literaturu Gradišćanskih Hrvata. Usto, simpozij je posvećen i Martinu Lutheru.

Znanstveni simpozij „Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha“ održava se 9. lipnja u Hrvatskom centru u Beču u suradnji sa Znanstvenim institutom Gradišćanskih Hrvata, s Austrijskim društvom za kroatistiku i s Hrvatskim štamparskim društvom.
(Hrvatska redakcija ORF-a)