Sudionicama seminara u Stockholmu obratila se i hrvatska veleposlanica Anica Djamić
U subotu, 16. rujna Veleposlanstvo je ugostilo sudionice dvodnevnog jesenskog seminara Odbora žena koji djeluje pri Savezu hrvatskih društava u Švedskoj. Domaćin ovogodišnjeg seminara bio jee HKD Matija Gubec u Stockholmu. Sudionice seminara obišle su prostorije Veleposlanstva i upoznali se s njegovim radom.
Prethodno im se, prvog dana seminara koji se održao u Stockholmu, obratila veleposlanica Anica Djamić pri čemu se, između ostaloga, razgovaralo o mogućnostima povezivanja Odbora žena Saveza hrvatskih društava s odgovarajućim udrugama u Republici Hrvatskoj. Kao potencijalne teme povezivanja i rada na projektima od zajedničkog interesa istaknuti su npr. briga za starije osobe i suradnja sa SOS dječjim selima u RH.
Namjera je Odbora žena prvenstveno prenijeti švedska iskustva, ali i nadahnuti se u svom radu dobrim rješenjima iz Hrvatske.
(se.mvep.hr)