Nakon stručnog dijela seminara pod nazivom “Hrvatski jezik, njegov status i uporaba kroz vrijeme/Hrvatski, 24. službeni jezik EU” slijedi prigodni domjenak i koncert hrvatskog pijanista Berislava Arlavija

Hrvatsko veleposlanstvo u suradnji s Odjelom za preko-kulturne i regionalne studije (Institut for tværkulturelle og regionale studier) Humanističkog fakulteta Sveučilišta u Kopenhagenu organizira u četvrtak, 14. studenoga 2013. seminar pod nazivom “Hrvatski jezik, njegov status i uporaba kroz vrijeme/Hrvatski, 24. službeni jezik EU”.
Seminar će se odvijati od 10.00 do 17.00 sati u prostorijama Fakulteta, Južni kampus, Karen Blixens Vej 4 i Njalsgade 136 (vidi program u prilogu), a po završetku stručnog dijela slijede prigodni domjenak i koncert hrvatskog pijanista Berislava Arlavija. Sudjelovanje na seminaru, kao i na nastavnom domjenku i koncertu je slobodno.

Program seminara o hrvatskom jeziku na Sveučilištu u Kopenhagenu