Travanjski seminar hrvatskog folklora i tanga u Roque Saenz Peña u provinciji Chaco vodi Guillermo Terrazas Mueller, voditelj Hrvatskog folklornog ansambla Zrinski iz Buenos Airesa i direktor Compania HR Tango Argentina

Domaćin seminara i radionice hrvatskoga folklora, koji će se održati 7., 8. i 9. travnja, je Agrupacion de Croata de Roque Sáenz Peña, Provincia de Chacho, Argentina. Organizira ga Guillermo Terrazas Mueller, voditelj Hrvatskog folklornog ansambla Zrinski iz Buenos Airesa pod pokroviteljstvom Državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Guillermo M. Terrazas, direktor Compania HR Tango Argentina održat će seminar tanga 7., 8. i 9. travnja u Roque Saenz Peña u provinciji Chaco. Domaćin seminara je Secretariya de Cultura y Educacion de Roque Saenz Pena, a organizator Ballet de cuerpo de Docentes i Secretaria de Cultura y Educacion de Roque Saenz Pena.
(G.T.M.)

Informacije o seminaru Guillermo Terrazas