Za organiziranje seminara, uz potporu i subvencije Državnog ureda za Hrvate izvan RH, zaslužan je Willy M. Terrazas, voditelj Hrvatskog folklornog ansambla Zrinski i direktor Compania HR Tango iz Buenos Airesa

U Centro Cultural Eslavos Unidos/ CCEU u Mar de Plati na obli Atlantika po prvi put se, 4. i 5. lipnja, održava seminar hrvatskoga folklora. Za organiziranje seminara zaslužan je Willy M. Terrazas, voditelj Hrvatskog folklornog ansambla Zrinski iz Buenos Airesa uz potporu i subvencije Državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Willy Terrazas, sin Hrvatice iz Buenos Airesa i oca Bolivijca, plesom se bavi tridesetak godina, no izvrsno poznaje i hrvatski folklor. Znanje i vještine u tangu Terrazas je stekao na Universidad del Tango u glavnom argentinskom gradu. Voditelj je hrvatskih amaterskih društava u Buenos Airesu: Zrinski, Marija Bistrica i Drina, a usto je direktor i voditelj plesne skupine HR-Tango, koja u svom programu objedinjuje hrvatski folklor, argentinske narodne plesove i tango i uspješno nastupa diljem Argentine i svijeta.
U Mar de Plati će se održati i tečaj tanga koji će također voditi Guillermo M. Terrazas, direktor Compania HR Tango iz Buenos Airesa.
(WT)