Seminar obuhvaća 4 vida stvaralaštva, a to su ples, glazba (tambura, gajde), slamarska umjetnost, tkanje i šlinganje. Voditelji su eminentni plesni i glazbeni stručnjaci iz Vojvodine

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta i ove godine organizira VI. seminar bunjevačkog stvaralaštva koji će se od 18. do 22. srpnja 2017. događati u Tavankutu.

Projekt se održava uz logističku potporu Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Seminar obuhvaća 4 vida stvaralaštva, a to su ples, glazba (tambura, gajde), slamarska umjetnost, tkanje i šlinganje. Voditelji su eminentni plesni i glazbeni stručnjaci iz Vojvodine.

Prijave traju do 7. srpnja 2017. a polaznici se mole da da najkasnije do 7.7. 2017. (petak) pošaljete svoju prijavu na ples@hrsk.hr.

Prijavnica, uz detalje prijave dostupna na portaluwww.culturenet.hr