Srpanjski seminar organizira HKD „Matija Gubec“, a zainteresirani sve novosti mogu doznati sa službene stranice seminara

Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Matija Gubec“ iz Tavankuta, poziva prijatelje, suradnike i čuvare tradicijske kulture na III. seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji će biti održan u razdoblju od 15. do 19. srpnja 2014. godine u Tavankutu.
Program seminara, popis predavanja i predavača, informacije o smještaju i cijeni participacije, kao i same prijave, bit će objavljeni pravodobno. Organizator poziva zainteresirane da redovito pratite stranicu događaja, kao i službenu stranicu seminara.
Seminar bunjevačkog stvaralaštva bavi se tradicijskom kulturom i baštinom Hrvata Bunjevaca iz okolice grada Subotice, u mjestu Tavankut, s ciljem stjecanja novih znanja i vještina, kako samih folklornih voditelja, tako i članova folklornih i tamburaških skupina koji plešu, sviraju ili žele naučiti plesati bunjevačke plesove u sredini koja je samo izvorište ovoga načina plesanja i sviranja, odnosno na njegovoj autentičnoj lokaciji. Seminar je namijenjen svima zainteresiranima, a obrađuju se slijedeće teme: tradicijski plesovi Hrvata Bunjevaca, tradicijske pjesme i napjevi Hrvata Bunjevaca, tradicijski običaji Hrvata Bunjevaca, tradicijska tamburaška svirka i glazba Hrvata Bunjevaca, narodne nošnje Hrvata Bunjevaca i njihova primjena i tehnika izrade umjetnina i suvenira od slame.
(www.facebook.com/seminartavankut)
Opširnije