U okviru kulturnog programanastupa pečuški Plesni ansambl „Baranja” a svira mohački Orkestar „Poklade” 

Hrvatska samouprava u Mohaču 10. veljače priređuje već tradicionalni pokladni Šokački bal u dvorani SLAMI (Vörösmartyjeva ulica 3).
U okviru kulturnog programa, koji počinje u 20 sati, nastupa pečuški Plesni ansambl „Baranja”. Od 21 sat na balu svira mohački Orkestar „Poklade”.
(Stipan Balatinac / Hrvatski glasnik / MCC)