Goran Strniša, član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske, pkoji redstavlja hrvatske zajednice u zemljama Beneluksa, Danskoj i Norveškoj sastao se s vodstvom Hrvatskog društva Luksemburg 

Goran Strniša, član Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sastao se početkom lipnja s vodstvom Hrvatskog društva Luksemburg. Strniša u Savjetu predstavlja hrvatske zajednice u zemljama Beneluksa, Danskoj i Norveškoj, te je posjetio Luksemburg kako bi se informirao o broju Hrvata u ovoj zemlji, kojih sada ima više od 1000, njihovoj strukturi i značajkama te poteškoćama s kojima se susreću. Tijekom sastanka predstavljene su programske smjernice za rad u okviru Savjeta Vlade RH za Hrvate u inozemstvu.
Zauzimanje za ostvarenje projekta „Hrvatske kuće“ je središnji aspekt rada Hrvatskog društva Luksemburg. Cilj je u okviru „Hrvatske kuće“ objediniti sve aktivnosti društva (književni klub i čitaonica za odrasle, dječja igraonica i radionice cjeloživotnog učenja, kulturno-umjetničke večeri, izložbe itd.) te ujedno pružiti prostor hrvatskom diplomatskom predstavništvu u Belgiji, roditeljskoj sekciji Europske škole Luksemburg, hrvatskoj dopunskoj nastavi i ostalim institucijama i udruženjima kojima je cilj promicanje hrvatskog jezika, kulture, stvaralaštva i identiteta u Luksemburgu. (