U crkvi Svetog Sebastiana sakrament je primilo 79 –oro mladih. Pjevao je Mješoviti crkveni zbor uz solistice Katarinu Zlatunić i Mariju Krstanović te muška klapa Berlin. Mladi su na kraju zahvalili biskupu, kao i svećenicima fra Petru Čirku, fra Radoslavu Toliću i fra Ivanu Roziću

Svetu potvrdu u berlinskoj crkvi Svetog Sebastiana podijelio je pomoćni biskup dr. Matthias Heinrich. Bila je to vrlo lijepa i dostojanstvena svečanost. Pjevao je Mješoviti crkveni zbor uz solistice Katarinu Zlatunić i Mariju Krstanović te muška klapa Berlin. Mladi su na kraju zahvalili biskupu, kao i svećenicima fra Petru Čirku, fra Radoslavu Toliću i fra Ivanu Roziću.
Sakrament svete potvrde u Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin 4. svibnja primilo je 79 mladića i djevojaka: Ante Jure Bagarić, Marko Bagarić, Marko Bandov, Nina Bijader, Matej Bijelić, Lorena Bilić, Paulina Bilić, Katarina Božić, Luciana i Tea Burazin, Doris Čota, Mario Ćuk, Fani Cvijetić, Ilija Gilić, Ivan Grabovac, Leonardo Hasner, Domagoj Horvat, Jana Jurić, Angelo Juričević, Magdalena Kasalo, Antonia i Marina Kikić, Tina Klarić, Ivana Kolak, Ante i Ivan Kujundžić, Daria Laco, Daria i Darko Ljevar, Victoria Josipa Ljubić, Ivo Lovrić, Diana Maria Lujić, Mario Lukić, Dragan Marić, Adrian, Josip, Mateja i Mirko Marković, Juro Mašić, Ivan Sebastian Matijević, Ivan Medo, Melanie Mesenberg, Marija Mijić, Filip i Tomo Milanović, Lea Sara Mlinar, Renato Mlinar, Luka Nakić, Marko Nedić, Ivona Ojdanić, Ivona Omazić, Matea Orlović, Ana i Kristian Pavić, Martina Pejić, Lucija Perko, Filip, Marko i Tadija Perković, Fabio Pluntke, Gabrijela Pocrnja, Darko Radoš, Kaja Mila Riedle, Antonela i Helena Rimac, Mate Šapina, Josip Serdarušić, Laura Šimunović, Sebastian Šiško, Denis Subotić, Antonio, Daniela, Natalia, Nikolina i Danijel Sučić, Mirna Sušilović, Goran Werth, Marko Zlatunić i Damir Žuvela.
(Hrvatski glas Berlin)