Objavljeni sadržaj Godišnjaka broj 7 dostupanje na adresi www.zkvh.org.rs

Zbog veće dostupnosti znanstvenih sadržaja koji za temu imaju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini, bilo u povijesti bilo u sadašnjosti, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata odlučio je još 2012. godine cjelovite sadržaje brojeva Godišnjaka za znanstvena istraživanja objaviti i na internetskim stranicama Zavoda.
Na taj način Zavod svjesno želi osnažiti diseminaciju sadržaja o Hrvatima u Vojvodini i tako barem djelomice otkloniti deficite na tome području.

Objavljeni sadržaj Godišnjaka broj 7 dostupan je na sljedećoj adresi www.zkvh.org.rs