Hrvatski znanstveni sadržaji u otvorenome pristupu najzastupljeniji su u društvenim, ekonomskim i političkim znanostima (29), primijenjenim znanostima i tehnologiji (24) i u umjetnosti i humanističkim znanostima (24)

ROAD (Directory of Open Acces Scholarly Resources), baza podataka znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu novi je projekt Međunarodnoga ureda za ISSN (ISSN International Centre) pokrenut uz potporu UNESCO-a. Portal je javno dostupan od početka 2014. godine.
Glavna je svrha ROAD-a omogućiti pristup cjelokupnoj besplatno dostupnoj znanstvenoj neomeđenoj građi na jednome mjestu, dati uvid u kvalitetu građe i znanstvenu produkciju u otvorenome pristupu te prikazati nove načine korištenja ISSN-a.
ROAD osigurava besplatan pristup bibliografskim zapisima iz Upisnika ISSN-a znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu koji objavljuju sadržaje na internetu istodobno s objavljivanjem tiskanoga izdanja. Baza je pretraživa prema različitim parametrima, a zapise je moguće preuzeti u MARC XML formatu.
Od 1,7 milijuna bibliografskih zapisa iz više od 200 zemalja i na 150 jezika iz Upisnika ISSN-a u ROAD je do danas uvršteno 8598 bibliografskih zapisa znanstvene neomeđene građe u otvorenome pristupu.
Upisnik ISSN-a danas sadrži 9970 hrvatskih bibliografskih zapisa. Od 1053 hrvatske mrežne neomeđene građe kojoj je dodijeljen ISSN u ROAD je uvršten 101 hrvatski znanstveni časopis (npr. Croatica chemica acta, Ethnologica Dalmatica) i tri zbornika radova (npr. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu). Sedam je digitaliziranih hrvatskih znanstvenih časopisa čije je tiskano izdanje prestalo izlaziti prije više desetaka godina, a dostupni su na internetu u otvorenome pristupu (Napredak, Narodna starina itd.). Najstariji znanstveni časopis u ROAD-u zasad je hrvatski znanstveni časopis za literaturu, umjetnost i narodni život Kolo, objavljivan od 1842. do 1853., a digitalizirala ga je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila na Portalu starih hrvatskih časopisa.
Hrvatski znanstveni sadržaji u otvorenome pristupu najzastupljeniji su u društvenim, ekonomskim i političkim znanostima (29), primijenjenim znanostima i tehnologiji (24) i u umjetnosti i humanističkim znanostima (24). Prema zastupljenosti u bazama podataka hrvatska znanstvena neomeđena građa najveću pokrivenost ostvaruje u Scopusu (44), SCImago Journal & Country Rank – SJR (44) i u Directory of Open Access Journals – DOAJ (36).
(NSK)