Rektor Tanjić će tijekom boravka u Australiji predvoditi euharistijska slavlja u hrvatskim katoličkim centrima, predstaviti Hrvatsko katoličko sveučilište, te se susresti s našim iseljenicima u hrvatskim katoličkim zajednicama u Geelongu, Melbourneu, Canberri i Wollongongu. Posjetit će i Sydney gdje će se u Hrvatskom katoličkom centru St. Johns Park i Blacktown susresti sa stotinjak djece koja uče hrvatski jezik 

Rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta dr. Željko Tanjić boravi od 9. do 27. srpnja u Australiji. Tijekom boravka od 13. do 17. srpnja sudjelovat će na Australskom katoličkom sveučilištu u Melbournu u radu 25. generalne skupštine Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (International Federation of Catholic Universities – IFCU). Hrvatsko katoličko sveučilište postalo je članom IFCU-a u travnju ove godine, pa će ovo biti prigoda za predstavljanje HKS-a ovoj uglednoj Federaciji.
Rektor Tanjić će također tijekom boravka u Australiji predvoditi euharistijska slavlja u hrvatskim katoličkim centrima, predstaviti Hrvatsko katoličko sveučilište, te se susresti s našim iseljenicima u hrvatskim katoličkim zajednicama u Geelongu, Melbourneu, Canberri i Wollongongu. Posjetit će i Sydney gdje će se u Hrvatskom katoličkom centru St. Johns Park i Blacktown susresti sa stotinjak djece koja uče hrvatski jezik.
Očekuje se također posjet Hrvatskoj znanstvenoj zakladi na Sveučilištu Macquarie. Boravak u Australiji rektor Tanjić će iskoristiti za susret s brojnim hrvatskim iseljenicima aktivnim u znanstvenom, kulturnom, gospodarskom i crkvenom životu Australije.
(IKA)