U Belgiji je Donji dom parlamenta potvrdio pristupni ugovor, no koči je složena institucionalna struktura belgijske države. Nakon što je ugovor prihvaćen u nizozemskom Zastupničkom domu, zakon o ugovoru o pristupanju Hrvatske treba još potvrditi Senat države te ga mora potpisati kraljica

Nakon što je danas Slovenski parlament jednoglasno, sa 82 glasa za, ratificirao hrvatski pristupni ugovor s Europskom unijom, Slovenija je uz Austriju, Bugarsku, Cipar, Češku Republiku, Estoniju, Finsku, Francusku, Grčku, Irsku, Italiju, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Rumunjsku, Slovačku, Poljsku i Veliku Britaniju potpuno završila proces ratifikacije.

U Belgiji je Donji dom parlamenta potvrdio pristupni ugovor, no složena institucionalna struktura belgijske države zahtijeva da postupak ratifikacije međunarodnih ugovora mora proći kroz čak sedam parlamenata.
U Nizozemskoj, nakon što je ugovor prihvaćen u Zastupničkom domu, zakon o ugovoru o pristupanju Hrvatske treba još potvrditi Senat države te ga mora potpisati kraljica.
Danska i Njemačka počele su pojedine radnje u procesu ratifikacije i jedine su dvije države u kojima hrvatski pristupni ugovor još nije došao na dnevni red u parlamentu.
(Večernji list)