‘Putevima Frankopana’ projekt je što je, u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata, predstavljen u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci. Tema projekta je ‘srednji vijek – začeci hrvatske države u europskom kontekstu’, s polazištem u 20 kaštela starih gradova

O sadržaju projekta, investicijskim ulaganjima u objekte kulturne baštine i konzervatorskim temama govorili su predstavnici primorsko-goranske županije te pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci Biserka Dumbović Bilušić.

Tema projekta je ‘srednji vijek – začeci hrvatske države u europskom kontekstu’, s polazištem u 20 kaštela starih gradova i vjerskih zadužbina. Riječ je o tri objekta na području otoka Krka koji su polazište Frankopana, a to su Gradec, Košljun i kaštel u gradu Krku te o pet objekata na području Gorskog kotara koji povezuju Frankopane sa Zrinskima: Čabar, Brod na Kupi, Stara Sušica, pravoslavni manastir u Gomirju i dvorac u Severinu na Kupi.

U projekt su uključeni i stari grad Ledenice, kula Kvadrac u Novom Vinodolskom, kula u Bribiru, ruševine kaštela u Grižanama i dvorac Drivenik. Dva objekta su u Kraljevici: stari grad Zrinskih i dvorac Nova Kraljevica, zatim stari grad Hreljin, kaštel u gradu Bakru, trsatska gradina i kaštel u gradu Grobniku.

Svi osjećamo da je ovo jedna potentna priča koja može jako puno dobroga donijeti ukupnom kulturnom razvoju, a osobito kulturnom turizmu – ne samo za primorsko-goransku župniju, nego i puno šire, istaknuo je prilikom predstavljanja projekta ‘Putevima Frankopana’ u Rijeci pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Valerij Jurešić.
(HRT)