Na misi će pjevati Akademski muški zbor Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem mo. Josipa degl’ Ivellija koji će održati i kratki prigodni koncert

Prigodom proslave blagdana sv. Leopolda Bogdana Mandića i bl. Ivana Merza održat će se u Rimu, u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima, u nedjelju, 7. svibnja 2017. Sv. misu s početkom u 18.00 sati predvodi i propovijeda p. Alan Modrić, DI, student kanonskoga prava na Papinskom Sveučilištu Gregorijana. Svi prisutni svećenici mogu koncelebrirati.

Na misi će pjevati Akademski muški zbor Fakulteta elektronike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem mo. Josipa degl’ Ivellija. Oni će također nakon svete mise održati kratki prigodni koncert.

Program koncerta