Tavankut, 13. do 16. listopada

U organizaciji HMI i HNV-a Srbije, u vojvođanskom Tavankutu održat će se prvi Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina kao rezultat inicijative 22. Foruma hrvatskih manjina

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika i Hrvatskog nacionalnog vijeća Srbije, u vojvođanskom Tavankutu održat će se od 13. do 16. listopada 2017. prvi Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina. Forum je rezultat inicijative 22. Foruma hrvatskih manjina koji se u prostorima Hrvatske matice iseljenika sastao u studenome 2016., a tema mu je bio položaj mladih u manjinskim zajednicama.
U Tavankutu pokraj Subotice mladi će pripadnici hrvatskih manjina stjecati kako nova znanja o problematici manjinskih prava i položaja hrvatskih manjina u okolnim zemljama tako i o njihovoj prošlosti, sadašnjosti i kulturi. Isto tako, na radionicama, razmijenit će vlastita iskustva vezna za navedene teme.
(Marin Knezović)