Osim autora, na predstavljanju će govoriti i Jasna Vojnić, u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća, koordinatora svih aktivnosti, i predstavnik Zavoda za izdavanje udžbenika i ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov

Hrvatsko nacionalno vijeće organizira predstavljanje prvih autorskih udžbenika na hrvatskom, koje će biti održano u srijedu, 22. ožujka, s početkom u 19 sati u Gradskoj knjižnici u Subotici.

Riječ je o udžbenicima za nastavni predmet glazbena kultura za prva četiri razreda osnovne škole. Oni su objavljeni početkom ove godine, a suautori su Mira Temunović, Tamara Štricki-Seg, Vojislav Temunović i Margareta Uršal.

Osim autora, na predstavljanju će govoriti i Jasna Vojnić, u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća, koordinatora svih aktivnosti, i predstavnik Zavoda za izdavanje udžbenika i ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov.
(ZKVH)