Članovi Vijeća razmotrili su postojeće stanje i postignuća u učenju i poučavanju našeg jezika, razgovarali o izazovima, planovima i prijedlozima za unaprjeđenje učenja i poučavanja te utvrdili neposredne ciljeve za predstojeće razdoblje 

U prostorijama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 10. srpnja održana je prva sjednica Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika.

Na sjednici su članovi Vijeća razmotrili postojeće stanje i postignuća u učenju i poučavanju hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika, razgovarali o izazovima, planovima i prijedlozima za unaprjeđenje učenja i poučavanja te utvrdili neposredne ciljeve za predstojeće razdoblje.

Vijeće je koordinacijsko, savjetodavno i stručno tijelo koje ima zadatak utvrditi ciljeve i dati smjernice za rješavanje brojnih tekućih pitanja vezanih uz provedbu i promicanje učenja i poučavanja hrvatskoga jezika i kulture, posebice među Hrvatima i njihovim brojnim potomcima koji žive izvan Republike Hrvatske. Čine ga predstavnici nadležnih državnih tijela i institucija te neovisni stručnjaci odabrani Javnim pozivom. Predsjednik Vijeća je Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Podsjećamo, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. lipnja ove godine donijela Odluku o imenovanju Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika.