Austrijsko društvo za kroatistiku, koje skrbi o unaprjeđivanju znanosti o hrvatskom jeziku i kulturi, slavi prvu obljetnicu utemeljenja

Austrijsko društvo za kroatistiku, koje skrbi o unaprjeđivanju znanosti o hrvatskom jeziku i kulturi, slavi prvu obljetnicu utemeljenja.
Usto društvo namjerava jačati poziciju hrvatskoga jezika na sveučilištu a tim i podučavanje gradišćanskohrvatskoga jezika, kazala je potpredsjednica Zorka Kinda-Berlaković i dodala kako je društvo suorganiziralo veći broj priredaba i da su na njegovu inicijativu postavili i dvije spomen-ploče.
Predsjednik društva je sveučilišni profesor na bečkoj Slavistici Georg Holzer.
Zadnji projekt društva je izdavanje znanstvene knjige o hrvatskom jeziku – napisane na njemačkome – kako bi se njemačkogovoreći čitatelji mogli informirati hrvatstvu u Austriji.
Cilj društva je očuvanje austrijsko-hrvatskih veza na kulturnom, književnom i znanstvenom polju.
(Hrvatska redakcija ORF-a)