Ljetopis će predstaviti urednik Robert Hajszan, a domaćin predstavljanja je Stjepan Blažetin, ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj

Hrvatski klub August Šenoa poziva Vas na predstavljanje Panonskog ljetopisa 18. listopada u 18.00 sati u Hrvatski klub (ul. Esze T. br. 3.). Zbornik će predstaviti urednik Robert Hajszan, voditelj Panonskog instituta. Domaćin predstavljanja je Stjepan Blažetin, ravnatelj Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj.
(senoa.hu)