Treći svezak na 162 stranice nudi 180 članaka 57 autora. Od 2004. godine, kada je tiskan prvi svezak Leksikona, održana su 24 predstavljanja

U 3. svesku Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca obrađuju se natuknice pod slovom K od Ko do Kr a Leksikon na 162 stranice nudi 180 članaka 57 autora. Od 2004. godine, kada je tiskan prvi svezak Leksikona, održana su 24 predstavljanja; i to u Zagrebu, Osijeku, Subotici, Somboru, Santovu, ali i manjim mjestima kao što su Vajska, Plavna ili Bođani.

Predstavljanje u Lemešu bilo je i prigoda da se Lemešani, prisutni na promociji, podsjete da je njihova mještanka Lucija Knezi Tošaki ove godine dobitnica priznanja Katoličkog društva Ivan Antunović za doprinos kulturi.

Na promociji Leksikona priređen je i humanitarni koncert Glazbenog sastava Musica viva.
(Hrvatska riječ)