Hrvatski klub „August Šenoa“ i karlovačka Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ organizatori su promocije romana „Dva pira“ Dragojle Jarnević u Pečuhu

Hrvatski klub „August Šenoa“ i karlovačka Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“pozivaju 6.listopada u 17.00 sati u Hrvatski klub „August Šenoa“ (Esze Tamás u. 3) na promociju romana „Dva pira“ Dragojle Jarnević.

Dragojla Jarnević rođena je 4. siječnja 1812. godine u Karlovcu. Nakon školovanja u rodnom gradu radila je kao odgojiteljica u plemićkim dvorovima u Grazu, Trstu i Veneciji. Nakon povratka u Karlovac 1840. godine priključila se ilirskom pokretu, te je uskoro postala jedna od njegovih najistaknutijih pristaša. Njezin povratak u domovinu ujedno je značio i okretanje pisanju na hrvatskom, iako je, što je tada bilo uobičajeno za više slojeve društva, bila odgojena na njemačkom jeziku i literaturi.

Književno stvaralaštvo Dragojle Jarnević, kao i njezino javno djelovanje, za razvoj hrvatske kulture od velikog su značaja i vrijednosti. Iako svojom preporodnom poezijom nije dosegla poetsku razinu suvremenog pjesništva, njezini prozni tekstovi stoje na samom početku razvoja hrvatske proze. Pripovijesti je objavljivala u tadašnjoj periodici, a izdala je i zbirku Domorodne poviesti 1843. godine. U tim tekstovima, koji se prema običaju onoga vremena nazivaju „povijesti“, česti su motivi naslijeđeni iz hajdučko-turske novelistike, iako se u nekim njezinim novelama mogu iščitati i naznake protorealizma, koje će vješto kanonizirati August Šenoa.

Roman Dva pira, koji je izlazio u časopisu Domobran 1864. godine, uz roman Požeški đak Miroslava Kraljevića, predstavlja prvo djelo ove vrste u novijoj hrvatskoj književnosti.
(senoa.hu)