Predstavljena je „Libertas 3”, zbirka pjesama Dolores Kašube Petrove, Ljiljane Kalinić Ordeve, Nikole Bujuklieva, Sare Petrov, Momčila Smolića, Ivone Kašube i Elene Trajanove Laks. Promotori knjige su bili Stojan Matavulj, glumac HNK Varaždin i Trajče Kacarov, dramaturg Štipskog kazališta

U organizaciji Zajednice Hrvata Libertas Štip, a pod pokroviteljstvom Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 5. svibnja u Domu mladih u Štipu, održana je promocija zbirke pjesama „Libertas 3” kojoj su prisustvovali članovi kumanovskog ogranka ZHRM-a. Promotori knjige su bili Stojan Matavulj, glumac HNK Varaždin i Trajče Kacarov, dramaturg Štipskog kazališta.
Nadahnuti pjesnički dnevnik u plavom, početne su riječi predgovora zbirki pjesama Dolores Kašube Petrove, Ljiljane Kalinić Ordeve, Nikole Bujuklieva, Sare Petrov, Momčila Smolića, Ivone Kašube i Elene Trajanove Laks koje su svoje misli i osjećaje pretočile u predivne pjesme posvećene ljubavi, obitelji, domovini i mladosti u knjizi „Libertas 3”.
Hrvatski glumac Stojan Matavulj počeo je promociju zbirki pjesama predivnom pjesmom Dolores Kašube Petrove, tri cvijeta.
(www.zhrmku.org.mk)