Monografiju će predstaviti povjesničarka umjetnosti Marija Mihaliček, Ivana Mance i Nikola Albaneže. U glazbenom dijelu programa nastupit će Anja Radonjić na gitari

U organizaciji Hrvatskog građanskog društva i Hrvatskog društva likovnih umjetnika, u dvorani Muzičke škole u crkvi Svetog Duha u Kotoru, u petak, 25. srpnja u 21,oo sat bit će održana promocija likovne monografije “Željko Brguljan”, autora Nikole Albaneža, povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara.
Monografiju će predstaviti povjesničarka umjetnosti Marija Mihaliček, Ivana Mance i Nikola Albaneže. U glazbenom dijelu programa nastupit će Anja Radonjić na gitari.
Željko Brguljan je rođen 1962. u Kotoru. Osnovnu školu pohađao je u Prčanju, a srednju, matematičkog smjera, u Kotoru. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. Radi kao srednjoškolski profesor.
Slikarstvom se intezivnije počeo baviti tijekom studija. Od 1990. radi kolaže u kombiniranoj tehnici. Stvara cikluse inspirirane zavičajnom Bokom, Venecijom, Parizom, ratnim stradanjima, likovnim djelima velikih majstora, posebno D. Velasqueza, književnim djelima S. Quasimoda, F. G. Lorce i I. Calvina, te glazbenim djelima O. di Lassa, G. Pergolesia i drugih, a također radove koji kritički ukazuju na ekološko stanje svijeta.
Ostvario je dvadeset samostalnih izložaba. Skupno je izlagao na brojnim žiriranim izložbama, pretežno u inozemstvu (Argentina, Bugarska, Crna Gora, Italija, Francuska, Litva, Švicarska, SAD). Radovi mu se nalaze u muzejima, galerijama, drugim javnim i privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu, između ostalog u: Biblioteca Civica u Mondoviju, Collezione di Mini Arte Contemporanea u Montecatini Terme, Galerija Miroslav Kraljević u Zagrebu, Galerija umjetnina u Novskoj, Galerija Zvonimir u Zagrebu, Hrvatska bratovština ”Bokeljska mornarica 809” u Zagrebu, Institut Français u Zagrebu, Musée de l’art du collage u Plémetu, NCS Permanent Teaching Collection at Kent State University u Kentu, Zbirka Dvorca Trakošćan u Trakošćanu, Zbirka Svetišta Gospe od Škrpjela pred Perastom, Župna zbirka Prčanj.
Dobitnik je više nagrada za izloženi rad na izložbama u SAD-u. Zastupljen je u nekoliko inozemnih knjiga o suvremenom kolažu te u više tematskih kataloga. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i američkog National Collage Society.
Autor je nekoliko knjiga i brojnih članaka u knjigama, zbornicima, godišnjacima i časopisima. Svoj doprinos djelovanju zajednice Bokelja u Zagrebu, okupljene u bratovštini Bokeljska mornarica 809, dao je i kao autor ili koautor niza izložbenih i izdavačkih projekata. Živi i radi u Zagrebu.
(Radio Dux)