Na promociji sudjeluju Branka Pavić Blažetin, Ana Crnković Andres, Ernest Barić, Stjepan Blažetin i Silvestar Balić, uz kozarski Ženski pjevački zbor „Biser”

Hrvatska narodnosna samouprava Veliki Kozar i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj pozivaju na predstavljanje knjige „Oj, Kozaru, ti selo na brijegu…” koje će se održati 26. studenoga u mjesnom domu kulture, s početkom u 16 sati.

Sudjeluju: Branka Pavić Blažetin, Ana Crnković Andres, Ernest Barić, Stjepan Blažetin i Silvestar Balić, uz kozarski Ženski pjevački zbor „Biser”. (mhti.hu)