Knjiga Pisma, ljubav, vino i/kavica je tiskana u nakladništvu MH Subotica. Prvu knjigu pjesama Na dvoru Pašinog Tune objavio je 2009. godine u nakladi NIU „Hrvatska riječ“

U Lemešu je 7. rujna održana promocija knjige Pisma, ljubav, vino i/kavica Antuna Kovača, pjesnika iz Sombora. Knjiga je tiskana u nakladništvu Matice hrvatske Subotica.
„U ovoj knjizi je osam pjesama iz prve knjige, one za koje sam dobio nagrade i one koje su najbolje prihvaćene kod čitatelja, kao i 40 novih pjesama i tri šokačke priče. Na kraju knjige je rječnik s 1.111 šokačkih riči. I ovoga puta ostao sam vjeran rimi i šokačkoj ikavici. Rekao bih za svoje pjesme da su to PHZ pjesme. Ta kratica znači protestne, humoristične i zabavne pjesme“, kazao je Kovač na predstavljanju.
No, knjiga ne počinje pjesmama već bećarcima, a ima ih 250. „Neki su mi predbacili kako su to malo oštriji bećarci. Za njih imam odgovor. Bećarci nisu vulgarni već su dvosmisleni, a ja sam tu dvosmislenost stavio u jednu šerpu, stavio malo maslinova ulja, tako da su postali masni bećarci. Maslinovo je ulje zdravo, pa mislim da su i bećarci zdravi“, našalio se Kovač.
Naslovnicu i ilustracije u knjizi načinila je akademska slikarica Marija Kovač, a u knjizi su i slike Save Stojkova.
Govoreći o životopisu Antuna Kovača, Željko Zelić je istaknuo kako je Kovač do sada pjesme objavljivao u više hrvatskih listova i časopisa u Somboru i Subotici, a redovito se pojavljuje u knjigama poezije hrvatskih pjesnika u dijaspori u Rešetarima i Liri naivi. Prvu knjigu pjesama Na dvoru Pašinog Tune objavio je 2009. godine u nakladi NIU „Hrvatska riječ“.
U glazbenom dijelu programu u sudjelovala je Monika Batalo iz Čonoplje.
(ZKVH)