Ovaj dvanaesti ciklus po redu upisalo je rekordnih 20 polaznika, s time da je još veliki broj kandidata pokazao interes za tečaj i nakon roka za prijave. Zasluga je to ponajviše posebnosti ovoga e-tečaja, a to je nastava uživo. Naime, osim interaktivnih, zanimljivih i raznovrsno osmišljenih sadržaja u sustavu za e-učenje, obavezni dio tečaja su i 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar) 

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar Srce  započeli su 7. ožujka novi ciklus Hrvatskog internetskog tečaja HiT-1. Riječ je o online tečaju hrvatskoga jezika kao inoga koji je nastao u suradnji ovih triju institucija, a uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Ovaj dvanaesti ciklus po redu upisalo je rekordnih 20 polaznika, s time da je još veliki broj kandidata pokazao interes za tečaj i nakon roka za prijave. Zasluga je to ponajviše posebnosti ovoga e-tečaja, a to je nastava uživo. Naime, osim interaktivnih, zanimljivih i raznovrsno osmišljenih sadržaja u sustavu za e-učenje, obavezni dio tečaja su i 24 nastavna sata s lektorom putem interneta (Skype i Webinar).

„Glavno je obilježje nastave uživo na ovome tečaju da ima individualizirani pristup i da je njezin sadržaj prilagođen potrebama i mogućnostima svakoga pojedinca. Budući da polaznici dolaze iz različitih zemalja svijeta, organizacija i provođenje nastave uživo zahtijeva veliku profesionalnost i fleksibilnost nastavnika. Primjerice, u ovome ciklusu polaznici dolaze iz 14 zemalja: Argentine, Australije, Austrije, Brazila, Čilea, Japana, Kanade, Kolumbije, Kostarike, Paname, Perua, Rusije, SAD-a i Švedske tako da su vremenske zone od -9 do +12 u odnosu na hrvatsko vrijeme. To znači da se nastava održava od 7.00 ujutro do 23.00 navečer“, ističe Marija Bošnjak, jedna od autorica i glavna e-lektorica tečaja.

O vrijednosti nastave uživo svjedoče i izjave bivših polaznika u završnome vrjednovanju. Tako je jedan od polaznika, po zanimanju informatičar, zapisao: „Mogu reći kao informatičar s dugogodišnjim iskustvom da je vaš sustav za e-učenje izvrstan, ali računala bi bila samo običan komad metala bez vašega truda i zalaganja.“

Osim što ovaj tečaj pruža mogućnost učenja hrvatskoga jezika svima onima koji to žele, a nisu u mogućnosti doći pohađati neki od tečajeva u Hrvatskoj ili u svojim zemljama nemaju organizirane tečajeve, danas učenje jezika hrvatskim iseljenicima na neki način postaje i uvjetovano. Naime, za dobivanje hrvatskog državljanstva zadnjih nekoliko godina nije dovoljno samo imati potvrdu o hrvatskome podrijetlu, nego je nužno poznavati i osnove jezika u govoru i pismu, a to im upravo ovaj tečaj omogućuje. Veseli činjenica da je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem natječaja provedenog 2015. godine odobrio šest stipendija i za dvanaesti semestar.

Hrvatski internetski tečaj – HiT-1 prvi je sveučilišni on-line tečaj hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika u Republici Hrvatskoj, pokrenut inicijativom Hrvatske matice iseljenika.  Izrada tečaja trajala je tijekom 2009. i 2010., a započeo je s probnim radom u ožujku 2011. Od tada pa do kraja 2015. godine održano je jedanaest semestara, a nastavu je pohađalo 87 polaznika iz 30 zemalja s različitih kontinenata.

HiT-1 se sastoji od 7 nastavnih cjelina za čije ovladavanje polaznici imaju na raspolaganju ukupno 12 tjedana u čemu im, osim Marije Bošnjak, pomažu iskusni lektori te stručnjaci za hrvatski kao ini jezik Maša Musulin, Zrinka Kolaković i Lidija Cvikić, ujedno i autorice tečaja.

Upravo započeti ciklus traje do 29. svibnja 2016. kada će svi koji polože završni ispit dobiti Potvrdnicu o sudjelovanju i Prijepis ocjena Sveučilišta u Zagrebu.

Organizatori već sada najavljuju sljedeći termin održavanja tečaja od 12. rujna do 4. prosinca 2016. a iscrpnije informacije mogu se naći na adresi www.matis.hr

Videoprilozi o tečaju dostupni su na sljedećim mrežnim stranicama:

• E-učenje hrvatskoga jezika – CROnline

• E-učenje hrvatskoga jezika – Prilog HTV-a

Tekst: Lada Kanajet-Šimić