Predavanja su održana na Odjelu za slavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Torontu u Kanadi, u okviru kolegija Mediterranean Cities (Mediteranski gradovi), a pratilo ih je tridesetak studenata s različitih kontinenata koji slušaju taj izborni kolegij 

Profesorica dr. sc. Sanja Vulić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ožujku je kao gost-predavač održala predavanja na Odjelu za slavenske jezike i književnosti Sveučilišta u Torontu u Kanadi, u okviru kolegija Mediterranean Cities (Mediteranski gradovi).

Predavanjima su obuhvaćala dvije tematske cjeline: „The Role of Venetian Republic in Formation of Completely Different Loanwords of Roman Origin in Local Idioms of Dubrovnik and Split“ (Uloga Mletačke Republike u nastanku potpuno različitih posuđenica romanskoga podrijetla u dubrovačkom i splitskom govoru) te „The Role of Venetian Printing Press in Development of Eastern Adriatic Coast Literature“ (Uloga tiskare u Mlecima u razvoju književnosti na istočnoj obali Jadrana). Predavanja je pratilo tridesetak studenata s različitih kontinenata koji slušaju taj izborni kolegij na Sveučilištu u Torontu.