Priznanje Umočaninu Jošku Jurinkoviću uručeno je za kulturni rad hrvatske zajednice zapadne Mađarske

Priznanje Pro Cultura Minoritatum Hungariae uručeno je i Umočaninu Jošku Jurinkoviću za kulturni rad hrvatske zajednice zapadne Mađarske.
Kako se u obrazloženju navodi, Joško Jurinković među prvima je, 1989. godine, na području zapadnoga Zadunavlja osnovao pjevački zbor, potom u Umoku tamburaški sastav i plesnu skupinu poradi razvitka mjesne hrvatske narodne glazbe i plesa. Od 1994. godine potpomagao je osnivanje Hrvatske samouprave i do današnjice je član Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj. Godine 2003. aktivno sudjeluje u utemeljenju umočkoga Hrvatskoga kulturnoga društva. Još uvijek je aktivni sudionik kulturnoga života mjesne zajednice.

U Dvorani jug peštanskoga vigadóa 29. svibnja svečano su uručena stručna priznanja Pro Cultura Minoritatum Hungariae onim narodnosnim pojedincima i udrugama koji su se istaknuli na kulturnom polju. Odlikovanja je uručio državni tajnik za vjerske, narodnosne, civilne i društvene odnose Ministarstva ljudskih resursa Miklós Soltész.

Potom je državni tajnik Soltész u društvu zamjenika Attile Fülöpa uručio stručno priznanje, koje se dodjeljuje od 2005. godine.

Odličje Pro Cultura Minoritatum Hungariae uručeno je: plesnoj skupini „Biljana“ bugarske zajednice; uredništvu „Glos poloni“ za njegovanje mađarsko-poljskih odnosa; Jošku Jurinkoviću za kulturni rad hrvatske zajednice zapadne Mađarske; rusinskom narodnosnom pjevačkom zboru iz Komlóske; Évi Zsuzsanna Lohn za očuvanje jezika domaće njemačke zajednice,; Andrásu János Nedró za očuvanje i predaju plesne kulture Rumunja u Békésu, Kulturnoj udruzi naselja Mlinci (Pilisszentkereszt) za scenski prikaz narodne glazbe, plesova i pjesama Slovaka; Mihályu Ropos za sastavljanje fotografske dokumentacije o svakodnevici i o događajima slovenske zajednice u okolici Rábe i narodnosnoj izvornoj udruzi „Veseli Santovčani” za očuvanje samobitnosti i širenje folklornih običaja Srba u Bačko-kiškunskoj županiji.
(www.glasnik.hu)