Velika priredba pod nazivom «U ime sv. Martina» počinje pozdravnim govorima načelnika dr. Tivadara Puskása i dušobrižnika Jánosa Schauermanna, , uz sudjelovanje sambotelskoga zbora sv. Martina. Nakon procesije slijedi sveta misa pa kulturni programi na kome se predstavljaju predstavnici naselja, među njima Sumartona i Martinaca

Sambotel, grad na zapadu Ugarske priprema se za jubilarnu 2016. godinu, kads će se proslaviti 1700. godišnjica rođenja sv. Martina. Vojnik i biskup rodio se 316. u gradu Savariji (Sambotelu), pa su već lani počele brojne priredbe u čast ovoga sveca.
Programski ured «Sv. Martin» ove nedjelje poziva u spomenuti grad na veliki sabor sva ona naselja u Ugarskoj koja u svom nazivu nose ime ovoga sveca. Po dokumentima, takvih mjesta u Europi ima skoro pet stotina, a među njima samo u Mađarskoj ih je sedamnaest. Osim toga, sv. Martin je svetac zaštitnik brojnim crkvama i zaštitnik ovdašnje Crkvene županije.
Velika priredba pod nazivom «U ime sv. Martina» u nedjelju, 14. lipnja, počinje u 10.30 sati kod spomenika sv. Martina s pozdravnim govorima dr. Tivadara Puskása, načelnika grada Sambotela, i Jánosa Schauermanna, dušobrižnika, uz sudjelovanje sambotelskoga zbora sv. Martina. Potom je svečana procesija, skupna molitva s nazočnima, a u podne počinje sveta misa u sambotelskoj katedrali. Na Glavnom trgu, od 13 sati pa sve do večeri, kulturnim programima se predstavljaju predstavnici naselja. Kako nam je suradnik spomenutoga Ureda dr. Andraš Handler rekao, na popisu sudionika su i hrvatska naselja Sumarton i Martinci.
(mcc.croatica.hu)