Tomislav Cup se održava u u domaćinstvu udruge Croatia iz Helsingborga 10. prosinca u sportskoj dvorani GE Hallen, Gustav Adolfs gata 24. Podjela pehara i zajednička fešta održat će se u sjedištu udruge Croatia Helsingborg

26. malonogometni turnir Tomislav Cup se održava u prosincu u domaćinstvu udruge Croatia iz Helsingborga. Turnir će se održati 10. prosinca u sportskoj dvorani GE Hallen, Gustav Adolfs gata 24.

Sportski odbor pri HS-u uputio je poziv svim voditeljima prijavljenih udruga/ekipa na sastanak 3. prosinca, na kojem održati ždrijeb ekipa. Podjela pehara i zajednička fešta održat će se u sjedištu udruge Croatia Helsingborg na adresi Mejerigatan 1 C.
(hr.kroatiskariksforbundet.org)